مشخصات یک کاسکو خوب چیست؟؟

انسان درطول زندگی خود با پدیده هایی از قبیل اشیا، حیوانات، انسانها و موضوعاتی مواجه می گردد که در بدو روئیت ظاهر و آشنایی مختصر با آن، تصوری از آن پدیده در ذهنش شکل می گیرد و برداشتی از آن پدیده می نماید، اما زمانی که با آن پدیده آشنایی بیشتری پیدا می کند و نسبت به آن شناخت عمیقتری می یابد، متوجه می شود که درکی که در گذشته و در هنگام روئیت ظاهر آن پدیده داشته است کاملا اشتباه و یا خیلی سطحی بوده است. که یکی از این پدیده ها که اکثر افراد چنین اشتباهی در مورد آن انجام می دهند «کاسکو» است.


سوال اول: چه کاسکویی صلاحیت ورود به منزل انسان را دارد؟

سوال دوم: چه انسانی صلاحیت نگهداری از کاسکو را دارد؟

سوال سوم: تفاوت یک کاسکوی پرورشی تربیت شده توسط افراد متخصص با یک کاسکوی معمولی چیست؟

پاسخ:

انسان درطول زندگی خود با پدیده هایی از قبیل اشیا، حیوانات، انسانها و موضوعاتی مواجه می گردد که در بدو روئیت ظاهر و آشنایی مختصر با آن، تصوری از آن پدیده در ذهنش شکل می گیرد و برداشتی از آن پدیده می نماید، اما زمانی که با آن پدیده آشنایی بیشتری پیدا می کند و نسبت به آن شناخت عمیقتری می یابد، متوجه می شود که درکی که در گذشته و در هنگام روئیت ظاهر آن پدیده داشته است کاملا اشتباه و یا خیلی سطحی بوده است. که یکی از این پدیده ها که اکثر افراد چنین اشتباهی در مورد آن انجام می دهند «کاسکو» است.

به زبان ساده تر فردی را درنظر بگیرید که در منزل یکی از آشنایان، در یک مغازه و یا در یک کلیپ تصویری یک کاسکو می بیند و بسیار مجذوب آن می شود و به نگهداری از یک کاسکو در منزلش علاقمند می شود و با شناختی سطحی از رفتار و شرایط نگهداری کاسکو -و بدون مشورت و یا با مشورت یک فرد ناآگاه- اقدام به خرید یک کاسکو می نماید.

غالب این افراد بعد از خرید یک کاسکو متوجه می شوند با دریایی از ندانسته ها روبرو هستند. و با یک موجود وحشی، استرسی، هراسان و درعین حال باهوش مواجه هستند. که هیچ شباهتی به آن تصویری که از کاسکو در ذهنشان ساخته بودند ندارد. و برعکس تصورشان کاسکو از انسان فراری است، هرگز اجتماعی نیست، هرگز سخن نمیگوید، وقتی انسان به طرفش میرود غار می کشد، هرگز روی دست نمی آید، هرگز بوس نمی دهد، هرگز اجازه نمی دهد جایی از بدنش را لمس کنید، دچار استرس شده است، به خاطر استرس غذا نمی خورد، دچار سوء مصرف مواد غذایی است و فقط تخمه آفتابگردان می خورد، اگر بتواند از قفسش خارج شود به روی چوب پرده و جالباسی و … می پرد، اگر روی زمین باشد با صدای غار وحشتناکی به زیر مبل و کابینت و پشت مبل می خزد و اگر بتواند از گاز گرفتن دستتان ابایی ندارد.

این تازه درمورد کاسکوهایی است که به بیماری بالقوه یا بالفعل قبلی مبتلا نباشد. یا بواسطه ی روش نگهداری و تغذیه ی غلط در کمتر زمانی دچار بیماری نشود.

این ماجرا تمام خاطرات یک خانواده از کاسکو و کاسکو داری است و برای شمار زیادی از خانواده هایی که ندانسته و درست تحقیق نکرده، کاسکو می خرند، اتفاق می افتد.

حال با ارائه ی این مقدمه مجددا به سراغ سوال اول میرویم که چه کاسکویی صلاحیت ورود به منزل انسان را دارد؟

کاسکویی صلاحیت ورود به منزل انسان را دارد که از بدو تولد توسط افراد متخصص، تربیت شده باشد و تعلیم دیده باشد و برای حضور در منزل انسان آماده شده باشد.

موضوع، موضوع غریبی نیست! در غالب ممالک مترقی جهان که یک سگ، گربه، طوطی و یا حتی یک هیگوانا به عنوان حیوان خانگی به منزل برده می شود نیز به همین صورت اقدام می شود و هرگز یک حیوان وحشی و یا نیمه وحشی که باعث عذاب و ناراحتی و یا حتی صدمه به انسان و مخصوصا بچه ها می گردد، به منزل راهی ندارد.

حال تفاوت یک کاسکوی پرورشی تربیت شده توسط افراد متخصص با یک کاسکوی معمولی چیست؟

کاسکوی پرورشی و تربیت شده توسط افراد متخصص کاسکویی است که اهمیت رابطه با انسان را درک می کند، در حضور انسان احساس آرامش می کند، از نوازش انسان لذت می برد، با اشتیاق روی دست انسان می آید، به صحبتهای انسان بادقت گوش می دهد، زمانی که از آن دور می شوید شما را صدا می کند، در فضای اتاق زمانی که از شما فاصله دارد اگر آن را صداکنید به سمت شما می آید، تغذیه بوسیله ی دست انسان را به تغذیه از درون ظرف ترجیح می دهد، حضور در کنار انسان را به حضور در کنار سایر کاسکوها ترجیح می دهد، به انسان اعتماد کامل دارد و مطمئن است که به او آصیبی نمی رسانید، بدن انسان را می شناسد و حتی برای بازی و شوخی ویا ندانسته هم انگشت انسان را گاز نمی گیرد و موی انسان را نمی کشد، وقتی روی کاناپه دراز می کشید به تقلید شما به کنارتان می آید و می خوابد، وقتی روی دست یا بدن انسان می نشیند مراقب است تا ناخنهایش بدنتان را نخراشد و …

در اینجا این نکته خاطرنشان می گردد که صاحبان اغلب کاسکوهای اهلی سخنگو در داخل کشور اظهار ناراحتی می کنند به خاطر اینکه کاسکوی سخنگوی اهلیشان هنگام ورود یک مهمان به منزل دیگر سخن نمی گوید و سعی می کند خود را در معرض نمایش قرار ندهد تا زمانی که فرد غریبه از منزل برود. دلیل این امر این است که این کاسکوهای اهلی زمانی یک کاسکوی وحشی بوده اند و بعدها اهلی شده اند، و درصدی ترس از انسان مخصوصا غریبه ها در وجودشان باقی مانده است، اما درمورد کاسکوهایی که به دست انسان پرورش یافته اند به این صورت نمی باشد و کاسکو هر مقدار قدرت سخنگویی که داشته باشد در حضور هر شخصی نمایش می دهد، (مگر اینکه بعدها مورد آزار انسان قرار گرفته باشد و دچار ترس از انسان شده باشد.) تمام استعداد سخنگویی چنین کاسکویی در یک سطح تربیت بالا، با سرعتی متناسب با استعداد پرنده شکوفا می گردد.

این مشخصات کاسکویی است که صلاحیت حضور در منزل انسان را دارد. در صورتی که چنین کاسکویی خریداری کنید دقیقا به همان آرزوها و رویاهایی که از حضور یک کاسکو در منزلتان داشته اید می رسید و به هیچ وجه حضور این پرنده ی زیبا و باهوش در منزلتان باعث عذاب و ناراحتی شما و اعضای خانواده تان و مهمانانتان نمی گردد