چگونه به کاسکو خود صحبت کردن یاد دهیم

در وحله اول به سلامت روحی و جسمی طوطی کاسکو خود توجه داشته باشید.رژیم غذایی بالانس و مناسب ، فراهم کردن قفس بزرگ و اسباب بازی های رنگی ، توجه به طوطی و جلو گیری از تنها ماند و منزوی بودن طوطی و …

آموزش سخن گفتن و به طور کلی آموزش به طوطی سانان فقط زمانی عملی است که پرنده کاملا اجتماعی بوده و هیچ گونه اختلال جسمی و روحی نداشته باشد.

کلمات را واضح و با چندین ثانیه مکث ادا کنید.باید به طوطی چند ثانیه وقت بدهید تا کلمه ای که تکرار میکنید را در ذهنش حلاجی کند…تکرار پشت سر هم و پی در پی کلمات نتیجه ای جز سر در گمی و گیج کردن کاسکو و طوطی نخواهد داشت.

صدا هایی که طوطی شما از خود ایجاد میکند را تقلید کنید… و بعد از تکرار آن توسط کاسکو و طوطی ، با دادن جایزه و تشویق کردن پرنده روحیه تقلید کردن را در آن تقویت کنید.

در زمانی که طوطی شما در حال زمزمه کردن کلمات آموزش داده شده با صدا های نا مفهوم (صدایی شبیه به آنچه شما به او آموزش داده اید) با صدای واضح به او پاسخ دهید(شکل صحیح کلمه را تکرار کنید).

در هنگام صحبت کردن با طوطی از کلمات و جملاتی با صدای مهیج و محبت آمیز مانند آفرین طوطی ، پسر خوب و … استفاده کنید.بعد از مدتی طوطی کاملا لحن و محبت شما را درک و به این جملات عادت خواهد کرد.

خود را از کاسکو پنهان کرده(در اتاقی دیگر) و با صدای بلند با او صحبت کنید.این عمل بسیار موثر است و طوطی را وادار به ادای کلمات میکند.