۷ نکته برای رام کردن کاسکو

۱- پس از خريد، کاسکو را در قفس مناسبي بگذاريد و دور قفس را با روزنامه بپيچيد و به آرامي به خانه بياوريد و در محل کم رفت و آمدي؛ مثل گوشۀ يک اتاق بگذاريد و تعدادي روزنامه زير قفس پهن کنيد. سپس آبخوري آن را پٌر و غذاخوري اش را نيمه پُر کنيد و روزنامه را از دور قفس بازکنيد و از قفس دور شويد . بهتر است به مدت ۱۰ روز، فقط در هنگام تعويض ظروف آبخوري و غذاخوري و نظافت به آن نزديک شويد. در اين مدت کاسکو با محيط خانۀ شما آشنا مي شود و به تدريج با شما که پرستاري آن را به عهده گرفته ايد، عادت مي کند. همواره سعي کنيد انواع سبزي ها، ميوه ها، تخم آفتابگردان، نخود خيس کرده، بلال، نخودچي، استخوان ران مرغ و غيره را در اختيار کاسکو قرار دهيد و توجه کنيد که کاسکو به کدام غذاها بيشتر علاقه نشان مي دهد و کام غذاها را کمتر مي خورد و کدام را با اشتياق بيشتر مي خورد.

۲- از همان روزهاي اول مي توانيداسباب بازيهاي مختلفي در اختيار کاسکو قرار دهيد. کاسکو به طور روزانه چند ساعتي بازي کردن با اسباب بازيها مي گذراند (بهتر است اسباب بازيها از جنس چوب باشد تا بتواند آن را بجود ) . کاسکو به اين عمل نياز دارد، زيرا طبق غريزه، کاسکو در زندگي جنگلي خود وقت زيادي را به جويدن ترکه هاي نرم و خوردن جوانه درختان مي گذراند. اين سرگرمي را بايد در طول زندگي کاسکو براي آن فراهم کنيد. در غير اين صورت، اگر کاسکو سرگرمي نداشته باشد، ممکن است به قطع کردن يا کَندن پرهاي خودش مشغول شود که اگر اين کار؛ يعني «پَر کني» براي کاسکو عادت شود، ممکن است به زودي خودش را — کند و منظرۀ زشتي بگيرد. اگر تَرکه تازه در اختيار نداريد، کاغذ سفيدي را لوله کنيد و نوارچسبي وسط آن بزنيد و آن را در اختيار کاسکو قرار دهيد تا کاسکو با جويدن آن سرگرم شود. از اين لوله هاي کاغذي مي توانيد به تعداد زياد آماده کنيد و هميشه چند تا در اخيتار کاسکو قرار دهيد. ملاحظه خواهيد کرد که کاسکو وقت زيادي را به جويدن و خردکردن آنها مي گذراند. بنابراين با هر چيزي که بتوانيد به طور مؤثر کاسکو را سرگرم کنيد، شما مي توانيد از بروز عادت پر کني در کاسکو حتي الامکان جلوگيري کنيد و / يا کاسکوي عادت کرده به پرکني را احتمالاً از پرکني بازداريد. البته علت پرکني ممکن بر اثر تنش هاي رواني ـ تنش هاي تغذيه اي و تنش هاي ج__ن__س__ی باشد. که اين موارد در جاي خود به طور مشروح توضيح داده شده اند.

۳- حدوداً در پايان هفته چهارم از بدو ورود به خانه شما، کاسکو تا حد زيادي به محيط جديد زندگي اش و خود شما آشنا شده و ترسش از شما کمتر شده و لذا در اين زمان مي توانيد براي اولين بار اقدام به حمام دادن کاسکو کنيد.

۴- از همان روزهاي اول، روزانه چند نوبت در يک متري جلوي قفس کاسکو بنشينيد تا ترسش زودتر از شما بريزد. در اين اوقات شما مي توانيد سوت هاي قشنگ و ملايم براي کاسکو بکشيد و نامي را که به کاسکو مي دهيد، مرتب تکرار کنيد. توجه داشته باشيد که هرچه بيشتر شما براي کاسکو سوت بزنيد، کاسکو به دليل مشابه بودن تن صداي سوت ها با صداي طبيعي خودش، آنها را زودتر ياد مي گيرد، ام عيب ياددادن سوت زدن به کاسکو اي است که کاسکو در آينده بيشتر ميل دارد سوت بکشد تا حرف بزند. بنابراين ياددان سوت کشيدن در حد افراط به کاسکو توصيه نمي شود. هر وقت کاسکو شروع به قار کشيدن کند، شما بايد از جلويش بلند شويد و تنهايش بگذاريد يا دورتر بنشينيد. بهترين جا براي نشستن روبه روي کاسکوي وحشي، جايي است که کاسکو قار نکشد. وقتي شما به کاسکوي وحشي نزديک مي شويد، دقيقاً ملاحظه مي کنيد که وقتي به فاصله خاصي برسيد، کاسکو شروع به قارکشيدن مي کند. حال اگر شما قصد تعويض محتواي آبخوري و غذاخوري يا نظافت سيني زير قفس را داشته باشيد، چاره اي نداريد جز آن که به قفس نزديک شويد و ضمن آن که قارهاي کاسکو را تحمل مي کنيد، کار خود را سريع انجام دهيد و دور شويد. اما در ساير موارد، فقط به اندازه اي به کاسکو نزديک شويد که کاسکو قار نکشد. شما مي توانيد در همين جا جلوي قفس بنشينيد. اگر کاسکو قار نکشيد. به نشستن ادامه دهيد و اگر شروع به قار کشيدن کرد، قدري عقب تر برويد.

اين رفتار کاسکو در رابطه با فاصله شما نسبت به قفس به قدري دقيق است که اگر در جايي که نشسته ايد و کاسکو قار نمي کشد، حتي يک سانتي متر سر يا بدن خودرا جلو ببريد، کاسکو حالت قار کشيدن به خود مي گيرد و اگر کماکان خود را جلو نگهداريد، کاسکو قار خواهد کشيد و وقتي شما دوباره به همان مقدار جزيي به عقب مي رويد، منقار کاسکو بسته مي شود و مي نشيند و شما را نگاه مي کند. حال اگر مي خواهيد يک حالت خنده دار کاسکو را تجربه کنيد، درست از جايي که کاسکو قار نمي کشد، چند سانتي متري جلو بياييد تا کاسکو حالت قار کشيدن به خود بگيرد و دوباره به عقب برويد تا بسته شدن منقار کاسکو را ببينيد. در اوايل، اين عمل هرچند بار که تکرار شود، کاسکو همان واکنش را نشان مي دهد.

من در چند نوبت قبلي که يک کاسکوي وحشي به خانه آورده بودم، حالت قارکشيدن کاسکو برايم بسيار مشمئز کننده بود و چنين فکر مي کردم که جداً اهلي کردن کاسکوي وحشي حوصلۀ زيادي مي خواهد. اما اخيراً يک کاسکوي وحشي به خانه آورده ام و اين بار سعي کردم با روش علمي آن را اهلي کنم. در اين صورت از ابتدا که انتظار چنين قارها را داشتم، با دور شدن سريع و به موقع از جلوي قفس کاسکو يا رعايت فاصله مناسب در هنگام نشستن روبه روي کاسکو، اولاً روزهاي اول فقط در هنگام تعويض آب و غذا و نظافت کاسکو چنان قارها را مي شنيدم، ثانياً با در نظر گرفتن کاسکو به عنوان يک نوزاد و اين تصور که کاسکو قصدي براي آزار من ندارد و فقط از من مي ترسد که قار مي کشد، قار کشيدن کاسکو به شکل صداي يک نوزاد در حال ترسيدن نزد من تلقي شد و به تدريح درک کردم که دقيقاً چنين است؛ يعني وقتي فاصلۀ کافي را از قفس کاسکوي وحشي رعايت مي کنم، به هيچ وجه قار نمي کشد. بنابراين در اين نوبت، با رفتار صحيحي که با کاسکوي وحشي انجام دادم، قار کشيدن آن در هنگام نزديک شدن به قفسش فقط ۸ روز طول کشيد و پس از آن حتي در هنگام آب وغذا و نظافت هم ديگر قار نمي کشيد.البته اين ادعا به آن معنا نيست که پس از مدت حدود ۱۰ روز، کاسکو اهلي شده باشد، بلکه با رفتار درست، طول مدت ترسيدن کاسکو از من از حدود ۲ ماه به هشت روز رسيد. بديهي است اگر در اين زمان قصد باز کردن درب قفس را داشتم، کاسکو قار مي کشيد. به طور کلي هر چه توان داريد به خرج دهيد که کاسکو ضمن آن که شما را رو به روي خودش مي بيند، قار نکشد.

۵- در هر روز در مواقعي که قصد نزديک شدن به کاسکو را داريد، همان اصول را رعايت کنيد؛ يعني تا جايي که مي بينيد کاسکو در حال باز کردن دهانش براي قار کشيدن است جلو برويد و همان جا توقف کنيد يا بنشينيد. اگر کاسکو قار کشيد، کمي به عقب برويد و اگر ديديد که علايم شروع قار کشيدن نشان نداد، کمي جلوتر برويد. سعي کنيد در هر نوبت فقط کمي به جلو برويد. بااين روش ملاحظه خواهيد کرد که تا روز دهم يا کمتر، کاسکو چنان قيافه شما را شناخته و به آن اطمينان کرده است که حتي وقتي درست در نزديکي قفس قرار مي گيريد، قار نمي کشد.

هرچه کاسکو بيشتر به شما عادت کند، قار کمتري مي کشد و هر چه شما با ملاطفت بيشتر با کاسکو رفتار کنيد، کاسکو زودتر با شما دوست مي شود. در حدود روز دهم وقتي شما جلوي قفس کاسکو مي نشينيد، کاسکو ديگر شما را به عنوان دوست مي پذيرد، اما به آن معني نيست که درب قفس را باز کنيد و منقار يا بدن کاسکو لمس کنيد. هنوز زود است و اگر چنين کنيد، کاسکو يا به شما حمله مي کند و گاز مي گيرد يا خودش را به ديواره قفس مي چسباند و قار مي کشد يا در حالت نشسته روي چوب وسط، در حال قار کشيدن بدنش را به عقب متمايل مي کند.

۶- اجازه دهيد با همين روش ملايم، کاسکو به تدريح به شما اطمينان کند. حدود يک ماه ديگر که با چنين روشي با کاسکو رفتار کرديد، بخشياز حالت وحشي کاسکو به حالت اهلي تبديل مي شود و هر چه کاسکو را ترم شود، قابليت تربيت آن بيشتر مي شود. رفتار با کاسکوهاي وحشي يکسان نيست. بنابراين ممکن است يک کاسکو پس از يک ماه، و کاسکوهاي ديگر پس از دو، سه يا چهار ماه رام شما شود. به هر حال شما بايد آن قدر صبور باشيدکه کاسکو به تدريج و با ميل خودش رام شما شود.البته راه ديگري وجود ندارد، يعني اين که شما نمي توانيد با اعمال خشونت کاسکو را مجبور به رام شدن کنيد. خشونت دقيقاً نتيجه معکوس مي دهد.

۷- وقتي از رام کردم کاسکو حوصله شما سر رفت، هرگز با صداي بلند يا زدن انگشت به منقار کاسکو با آن خشونت نکنيد، زيرا مدتها طول مي کشد تا دوباره کاسکو رفتار خشن شما را فراموش کند. به عبارت ديگر، هر نوع تنبيه، رام کردن کاسکو را عقب مي اندازد.

کاسکوي وحشي شما هر چه جوان تر باشد، به علت کمتر گذراندن عمر خوددر طبيعت، خاطرات کمتري از طبيعت وحشي دارد و لذا زودتر با محيط خانه شما و خود شما آشنا و اهلي مي شود. در مورد کاسکوهاي چشم زرد، چون نمي توان به حدود نزديکياز سن آنها پي برد؛ بايد تصور کرد که طول زمان رام شدن تمام کاسکوهاي چشم زرد حدوداً يکسان و دست کم ۴ ماه و اين مدت براي جوجه ها حدود ۲ تا ۳ ماه است