غذای گربه

25,000 تومان

غذای خشک فریزکی با طعم گوشت و جگر .وزن 400 گرم